Koszyk
Porównaj

This is custom content

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.securitysystems.pl


& I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy, działający pod adresem internetowy www.sklep.securitysystems.pl jest własnością firmy Security Systems Group Sp. z o.o. ul. Szczęśliwa 5, 86-005 Ciele ​o numerze NIP: 5542941635, Regon: 365506099
 2. Sprzedaż realizowana przez Sklep Internetowy odbywa się zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad Regulaminu i obowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
 3. Sklep Internetowy oferuje sprzedażą sprzętu do zabezpieczenia mienia i obiektów (dalej zwane „Produkty”)
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.securitysystems.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 5. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej „Klientem”. Klient zamawiając Produkty potwierdza, że zapoznał się z obowiązującym cennikiem na oferowane w Sklepie Produkty, warunkami dostawy Produktów oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu www.sklep.securitysystems.pl  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 7. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.


& II. ZAKUPY

 1. W celu dokonania zakupów w Sklepie www.sklep.securitysystems.pl  (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin www.sklep.securitysystems.pl  oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 
 2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.sklep.securitysystems.pl , są nieodpłatne. 
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres email: sklep@securitysystems.pl  z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. 
 5. Zamówienia na Produkty (dalej również: „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze.
 6. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.
 7. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia.
 8. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
 9. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 10. Oferowany w Sklepie Internetowym towar można zakupić tylko w drodze wysyłkowej, nie prowadzimy sprzedaży bezpośredniej.
 11. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej.
 12. Zamówienia złożone do godziny 11:00 zostaną zrealizowane tego samego dnia, bądź złożone po godzinie 11:00 dnia następnego.
 13. Zamówienia zostają dostarczone do odbiorcy w terminie 1-2 dni roboczych, pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców, w przeciwnym przypadku termin i sposób realizacji ustalany jest indywidualnie (np. realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania). NIE WYSYŁAMY TOWARU ZA GRANICĘ kraju, w którym sprzedaż jest prowadzona.
 14. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT. W przypadku faktury VAT dla firm należy podać: nazwę firmy, adres firmy i numer NIP. W przypadku faktur detalicznych dla osób fizycznych należy podać: imię i nazwisko, adres, nie jest wymagany numer NIP.
 15. Formy płatności zapłata za zamówienie wysyłkowe może odbywać się na dwa sposoby:
     a) pobranie odbiorca płaci podczas odbioru towaru kurierowi,
     b) przedpłata należność za towar wpłacana jest przelewem przed realizacją zamówienia.
 16. Wszelkie instrukcje (obsługi, instalatorskie, użytkownika), o ile producent takie posiada, wysyła drogą mailową w formacie PDF. Na życzenie Klienta, wysyłka owych dokumentów nie jest obligatoryjna ze złożeniem zamówienia lub dokonaniem zakupu. Wszelkie instrukcje przekazywane Klientom, pochodzą bezpośrednio od producentów.
 17. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty bez uprzedzenia.
 18. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia (istnieją uzasadnione wątpliwości co do osoby klienta, zamówienia nie udało się potwierdzić, klient nie przestrzega zasad Regulaminu, zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych).


& III. ZWROT TOWARU

 1. Klient ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od umowy. Towar musi być oryginalnie zapakowany, posiadać wszelkie oznaczenia, w szczególności numery identyfikacyjne, plomby, towar nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzony lub nosić śladów użytkowania.
 2. Towar zwracany Klient wysyła na własny koszt, załączając oryginał dokumentu zakupu wraz z podaniem konta lub dokładnego adresu w przypadku przekazu pocztowego, na który ma być dokonany zwrot należności.  
 3. Towar zwracany powinien być zapakowany w sposób gwarantujący zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości.
 4. Towar zwrócony wysyłką na koszt Sklepu Internetowego nie zostanie przyjęty do rozpatrzenia i zostanie zwrócony na koszt nadawcy, Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Zwrotowi nie podlegają licencje, oprogramowania, zapisane na nośnikach, jeżeli zostały z nich usunięte lub naruszone oryginalne opakowania.


& IV. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie Internetowym produkty posiadają gwarancję: producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy prowadzącej Sklep Internetowy.
 2. Okres obowiązywania gwarancji na towary zakupione w Sklepie Internetowym wynosi odpowiednio:

a) Klienci indywidualni 24 miesiące,

b) Klienci firmowi 12 miesięcy, pod warunkiem, że w opisie produktu na stronie internetowej sklepu lub załączonej dokumentacji nie podano inaczej.

 1. Podstawą rozpatrzenia gwarancji jest ustalenie i potwierdzenie zakupu w Sklepie Internetowym, na podstawie:
   a) dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu,
   b) dostarczenia informacji niezbędnych do potwierdzenia zakupu: numer zamówienia, nazwa klienta, w
   przypadku firm – numer NIP.
 1. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt posiada uszkodzenia mechaniczne lub został uszkodzony w wyniku nieprawidłowej eksploatacji.
 2. Gwarancji nie podlegają:
     a) urządzenia z zerwanymi lub uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi,
   b) urządzenia posiadające uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności niezgodnie z instrukcją użytkowania,
     c) urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika (ucięte lub przerobione wtyki),
     d) uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami,
     e) urządzenia, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta.
 3. Wymagane jest szczegółowe, pisemne podanie przyczyn uszkodzenia oraz zauważonych nieprawidłowości w działaniu, na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 4. Jeżeli w ramach Gwarancji lub rękojmi, zostaną stwierdzone uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowej eksploatacji lub inne wymienione w & IV pkt. 5, Firma Security Systems Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za naprawę. Jednocześnie poinformuje Klienta o tym fakcie drogą telefoniczną, bądź elektroniczną,  przy czym czas oczekiwania na akceptację warunków naprawy wynosi 3 dni robocze. Po tym czasie towar, nienaprawiony zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 5. Koszty przesyłek w przypadku zwrotu towaru, wymiany, naprawy lub gwarancji ponosi Klient zgodnie z kosztami obowiązującymi w sklepie internetowym.


& V. REKLAMACJE I ZASADY ZGŁASZANIA NAPRAW

 1. W przypadku, gdy dostarczony do klienta towar posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, widoczne dopiero po otwarciu przesyłki lub zawartość przesyłki nie jest zgodna z załączonym dokumentem sprzedaży należy nas o tym poinformować natychmiast (czyli w dniu dostarczenia przesyłki) drogą elektroniczną – mailową na adres poczty email: reklamacje@securitysystems.pl wraz z dokumentacją zdjęciową. Po tym czasie wszelkie roszczenia nie będą uwzględniane.
 2. W przypadku, gdy dostarczony do klienta towar ma wady, towar podlega gwarancji i może być poddany zgłoszeniu reklamacji. Klient ma obowiązek dokonać sprawdzenia towaru zaraz po otrzymaniu przesyłki (najdalej do 24 godzin od otrzymania towaru).
 3. Towar uszkodzony po sprawdzeniu przez Sklep zostanie wymieniony na nowy, bądź inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to niemożliwe (na przykład z powodu braku w magazynie), firma zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu zamienne dostępne w sprzedaży towary do wyboru. Koszty wysyłki ponosi Klient.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w czasie do 14 dni roboczych od ich wpłynięcia, lub krótszym.
 5. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Urządzenie odsyłane do naprawy gwarancyjnej należy wysłać na własny koszt. Urządzenia wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.
 7. Do przesyłki należy dołączyć wydrukowany i prawidłowo wypełniony wraz z dowodem zakupu.
 8. Reklamowany towar należy odsyłać kompletny i zapakowany w sposób gwarantujący zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości. Klient odsyła towar z kopią dokumentu zakupu, z obowiązkową adnotacją "SERWIS".
 9. Jeżeli odesłane urządzenie nie zostanie zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej to zostaną naliczone koszty naprawy po uzyskaniu wcześniejszej zgody klienta. Z wyłączeniem naprawy sprzętu nieobjętej warunkami gwarancji nie przekraczającej kwoty do 50 zł  netto (słownie pięćdziesiąt złotych netto) + podatek VAT w wysokości 23% zostaną wykonane bez konieczności wcześniejszej zgody klienta.
 10. Jeżeli zostanie stwierdzone, iż towar jest nieuszkodzony, a  tzw. „usterka” wynikała z nieprawidłowej obsługi urządzenia zostanie on odesłany na koszt klienta, oraz zostanie naliczona opłata w wysokości 100 zł netto (słownie sto złotych netto 00/100) + podatek VAT w wysokości 23% za wykonaną diagnostykę.

  

& VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016 r.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod adresem Sklepu www.sklep.securitysystems.pl,  skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).


& VII. POLITYKA PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ ORAZ PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych jest Security Systems Group Sp. z o.o. ul. Szczęśliwa 5, 86-005 Ciele ​o numerze NIP: 5542941635, Regon: 365506099.
 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 3. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę, na skutek wypowiedzenia czy odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do stwierdzenia naruszenia i dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
 5. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep Internetowy zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.
 6. Powierzone dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i informowania o promocjach i nie będą udostępnione innym podmiotom.
 7. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez firmę Security Systems Group Sp. z o.o. ul. Szczęśliwa 5 , 86-005 Ciele ​o numerze NIP: 5542941635, Regon: 365506099, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz informowania o promocjach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 9. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które są niezbędne do zachowania pełnej funkcjonalności serwisu internetowego. Oprogramowanie do przeglądania stron domyślnie dopuszcza przechowywanie plików, takie działanie można zmienić przez zmianę opcji przeglądarki internetowej. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 

Pliki cookies

 1. W celu prawidłowego działania serwisu, Sprzedawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu .
 2. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 3. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
 4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep Internetowy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do:
 6. a) utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
 7. b) dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),
  c) zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
  d) tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
  e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
  f) wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 8. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
 9. a) sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika;
  b) stałe – zakończenie sesji użytkownika nie powoduje ich usunięcia.
 10. Każdy użytkownik i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 11. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 12. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 13. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

Każdy Klient może przeglądać naszą stronę bez ujawniania swoich danych osobowych. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne w celu założenia Konta Klienta lub złożenia w Sklepie zamówienia.
W przypadku zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenie Konta Klienta) lub złożenia Zamówienia, zbieramy za pośrednictwem Sklepu następujące dane Klienta:

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail oraz numer telefonu
 • adres, na który przesyłka ma dotrzeć (najczęściej jest nim adres tożsamy z miejscem aktualnego zamieszkania bądź zameldowania),
 • w przypadku firm – NIP.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.